Forældre

Se astmafilmen
Loader video...

Skab tryghed
for dit barn

Som forælder til et barn med astma vil du sikkert gøre hvad som helst for at skabe tryghed for dit barn og sørge for, at han eller hun kan deltage i aktiviteter på lige fod med alle andre børn.

Her på siden finder du alt det, du skal bruge for hjælpe dit barn bedst muligt.

Det vigtigste du kan gøre
for dit barn med astma

Klæd dig selv godt på om astma, astma-triggere og behandlingen af astma. Det kan du blandt andet gøre ved at se Astmanaut-filmen og læse mere om astma her på siden.

 • Sørge for at alle omkring dit barn får korrekt viden om dit barns astma og behandlingen heraf
 • Skab et hjem fri for astma-triggere, der kan give dit barn astmasymptomer og -anfald
 • Hjælpe dit barn med at huske medicinen og sikre, at den tages korrekt. Selvom barnet har lært den rigtige inhalationsteknik, kan han/hun nemt glemme at gøre det rigtigt, når det skal gå stærkt
 • Sørg for, at barnet har sin astmataske med astmakort og -medicin med overalt
 • Tag barnet til astmakontrol hos lægen 2-4 gange årligt

Astmanaut-mappen

Når dit barn får konstateret astma hos lægen eller på Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg, får I udleveret en mappe fra Astmanaut. Mappen indeholder en række redskaber, som gør det nemmere at forstå astma, og hvordan astma skal behandles. I får også en astmataske og astmakort, som hjælper barnet selv og alle omkring barnet med at behandle astmaen korrekt.

Indhold:

 1. Astmabrochurer
 2. Postkort
 3. Astmakort
 4. Astmataske

Informér alle omkring dit barn

Dit barn er i kontakt med mange mennesker i løbet af en dag – i skolen, i SFO, til fritidsaktiviteter og på besøg hos familie og venner. Uanset hvor dit barn befinder sig, er det vigtigt, at han eller hun husker – og bliver husket på – at tage den nødvendige astmamedicin. Det er også vigtigt at alle omkring barnet har en forståelse for, hvad astma er, hvad der kan trigge astmaen hos dit barn, og hvordan de skal forholde sig, hvis barnet får et astmaanfald. Der er flere måder hvorpå, du kan hjælpe andre godt på vej.

SKOLEN

Klasselæreren
Skoleintra

SFO'EN

Pædagogen
Institutionen

SPORT/
FRITID

Idrætslæreren
Træneren

VENNER/
FAMILIE

På besøg
Ferie/pasning

Medicin og astma
kort fortalt

Hvad er astma?

Astma er en kronisk lungesygdom, som kan ramme både børn og voksne. Når man har astma, har man en betændelseslignende tilstand (inflammation) i lungerne, som gør, at slimhinden i luftvejene hæver og danner for meget slim. Astma får også typisk musklerne, der sidder omkring luftvejene, til at trække sig sammen, så man hoster og får sværere ved at trække vejret.

 

Hvad udløser et anfald?

Børn med astma har sarte luftveje og får let symptomer, når de udsættes for noget, de ikke kan tåle. Astmasymptomer udløses eller forværres på grund af det, der kaldes triggere; irritanter (stoffer eller aktivitet, der irriterer de sarte luftveje) eller allergener (stoffer, der fremkalder en allergisk reaktion). Det er forskelligt fra barn til barn, hvad der udløser astmasymptomerne – her er et par af triggerne:

Triggere

Irritanter

 • kulde
 • varme
 • fugt
 • røg og os fra tobak, levende lys, udstødning, madlavning etc.
 • stærke dufte eller lugte f.eks. parfume
 • fysisk aktivitet

Allergener

 • pollen
 • husstøvmider
 • dyrehår og -skæl
 • skimmelsvampe

 

Infektioner (forkølelser)

Korrekt behandling

Det er vigtigt at sørge for, at barnet ikke udsættes for det, han eller hun ikke kan tåle. Derudover kan du hjælpe dit barn med at undgå astmaanfald og mindske generne i dagligdagen ved at sørge for, at han/hun får sin medicin hver dag.

Hvis barnet er forkølet, vil barnet have væsentlige højere risiko for at få et astmaanfald end ellers og kan muligvis ikke præstere lige så godt fysisk som vanligt.

Liv uden begrænsninger

Målet med astmabehandlingen er, at dit barn kan leve et så normalt liv som muligt. Altså, en normal eller så-god-som-mulig lungefunktion, god fysisk funktionsevne og lav risiko for pludselig forværring af astmaen. Behandling med medicin er ret effektiv, og korrekt behandling medfører, at dit barn kan leve med astma uden væsentlige begrænsninger.

Medicintyper

Korrekt medicinering omfatter to slags astmamedicin: forebyggende medicin og hurtigtvirkende medicin.

Close

Forebyggende medicin

De fleste med astma skal tage forebyggende medicin hver dag. Medicinen modvirker at slimhinden hæver, at der dannes slim, og at musklerne omkring luftvejene trækker sig sammen. På den måde bliver der bedre plads i luftevejene til at trække vejret frit.

Læse mere

De fleste med astma skal tage forebyggende medicin hver dag. Medicinen modvirker at slimhinden hæver, at der dannes slim, og at musklerne omkring luftvejene trækker sig sammen. På den måde bliver der bedre plads i luftevejene til at trække vejret frit.

Den forebyggende medicin virker kun, hvis barnet husker at tage den hver dag. Hjælp dit barn og snak med ham/hende om, hvordan I i fællesskab kan sørge for, at medicinen bliver taget hver eneste dag. Flere typer medicin har en dosistæller, så det er muligt at holde øje med, hvor meget medicin barnet bruger.

Den forebyggende medicin skal typisk inhaleres – det vil sige, at barnet skal suge medicinen ind med et kraftigt sug. Det er vigtigt at bruge den korrekte teknik hver gang, så dit barn får den tiltænkte mængde medicin. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn gør det rigtigt, kan du bede lægen kontrollere inhalationsteknikken, næste gang I er til astmakontrol. Nogle børn behandles også med en daglig tablet.

Forebyggende inhalationsmedicin er orange/brun

Orange el. brun
Close

Hurtigtvirkende medicin

Selvom dit barn får sin faste forebyggende medicin hver dag, kan han eller hun pludselig opleve at få svært ved at trække vejret – fx hvis han/hun udsættes for irritanter eller allergener.

Læse mere

Selvom dit barn får sin faste forebyggende medicin hver dag, kan han eller hun pludselig opleve at få svært ved at trække vejret – fx hvis han/hun udsættes for irritanter eller allergener. Mange får symptomer i forbindelse med sport eller fysisk anstrengelse, selvom de har taget den forebyggende medicin.

Hvis dit barn ofte får astmasymptomer i forbindelse med sport, kan det være en god ide at tage et sug af den hurtigtvirkende medicin på forhånd for at undgå, at aktiviteten udløser astmasymptomer. Virkningen kommer i løbet af få minutter og varer normalt i ca. 4 timer.

Hurtigtvirkende medicin er blå

Blå

Astmakontrol

Astma hos børn ændrer sig over tid. Den forebyggende medicin skal derfor jævnligt justeres. Til astmakontrollen hver 3.-6. måned måler lægen barnets lungefunktion, spørger til astmasymptomerne, barnets anfald osv. for at finde ud af, om dosen skal justeres. For lægen handler det om at finde frem til den mindste dosis medicin, som er effektiv, så dit barn opnår en god behandling med færrest mulige bivirkninger.

 

Hvis dit barn har brug for hurtigtvirkende medicin mere end to gange om ugen, er astmabehandlingen sandsynligvis ikke optimal. Kontakt da lægen og lav en aftale om at få fremrykket astmakontrollen med henblik på, om medicinen skal justeres. Medicin taget inden sport tæller ikke med i dette regnskab. Faktisk er hver femte person med astma ikke korrekt medicineret!

Sådan gør du
hvis medicin fra inhalatoren ikke virker efter hensigten

 • Tjek om der er mere medicin tilbage i inhalatoren.
 • Tjek om barnet får sin forebyggende medicin. Hvor mange doser har barnet brugt den sidste måned? Hvornår har I sidst været på apoteket og købe en ny inhalator?
 • Overvej om inhalatoren kan være blevet udsat for fugt, hvilket kan få medicinen til at klumpe sammen.
 • Tjek barnets inhalationsteknik: Puster barnet ud, inden medicinen suges ned i lungerne? Suger barnet tilstrækkelig kraftigt, når medicinen inhaleres? Holdes inhalatoren korrekt, når en ny dosis klikkes løs? Kigger barnet lige frem, når medicinen tages?

Særlige forhold

I visse tilfælde kan der ske ændringer i barnets hverdag, som kræver lidt ekstra planlægning i forhold til astmaen. Her er nogle situationer, som du kan hjælpe dit barn med at tage højde for:

 

BARNET SKAL PÅ LEJRSKOLE ELLER TRÆNINGSLEJR

Det gør du: Sørg for at kontakte de ansvarlige voksne, og informer dem om dit barns astma – evt. ved at benytte tekstudkastet her på siden. Du skal også sørge for at tjekke, at inhalatoren ikke er ved at være tom – eller at der er nok tabletter.

BARNET SKAL OVERNATTE I HJEM MED RØG ELLER PELSDYR

Det gør du: Informer de voksne, som skal tage sig af dit barn, om dit barns astma – evt. ved at benytte tekstudkastet her på siden. Du kan også pointere, hvilke faktorer, der trigger astmasymptomer hos dit barn. Hvis dit barn er særligt sart over for bestemte triggere, som findes i dette hjem, og symptomerne ikke nemt kan behandles med den hurtigtvirkende medicin, kan det være nødvendigt at holde barnet hjemme.

 

Har du husket?

Nogle børn finder det svært at huske at tage medicinen, så husk at spørge, hvordan du kan hjælpe. Ved at stille disse spørgsmål til dit barn, kan du hjælpe ham eller hende til at undgå anfald og mindske generne i dagligdagen.

Har du taget din medicin?

Det er en god ide at tage den forebyggende medicin på et fast tidspunkt på dagen – fx inden tandbørstning om morgenen og om aftenen. Hvis dit barn ofte glemmer medicinen, kan du og/eller barnet tilmelde jer apotekets gratis sms-service og modtage en sms, når medicinen skal tages. Med de typer medicin, som har dosistæller, er det nemt at holde øje med, hvor meget medicin, der er blevet brugt.

Har du børstet tænder efter medicinen?

Det er vigtigt at skylle munden eller børste tænder efter den forebyggende medicin for at mindske risikoen for svampeinfektion i munden.

Har du pakket din medicintaske med den hurtigtvirkende medicin?

Den lille taske gør det nemmere at have medicinen med på farten. Den er diskret og holder medicinen ren.

Er astmakortet udfyldt og ligger i medicintasken?

Astmakortet er vigtigt at opbevare sammen med medicinen i astmatasken.

Har du lagt medicintasken i din skole- eller sportstaske

Det er vigtigt, at barnet ALTID har sin hurtigtvirkende medicin med sig og holder øje med, at inhalatoren ikke pludselig er tom.

Skilsmisse

Når dit barn på grund af skilsmisse eller andre forhold har to hjem, er det vigtigt, at du og barnets anden forælder – og evt. bonusforældre – samarbejder og gør, hvad I kan for at skabe tryghed for barnet. Hvis dit barn glemmer at tage sin astmamedicin, kan det påvirke barnets astmasymptomer og føre til forværring af astmaen. Som forældre bør I sørge for, at det bliver så nemt som muligt for barnet at leve med sin astma.

Hold fast i barnets gode vaner

Sæt astmabehandlingen i system og aftal, hvornår på dagen medicinen skal tages. Sørg for, at barnet tager det samme tid i begge hjem – se evt. tjeklisten ovenfor – så er det nemmere at huske medicinen.

Aftal hvem der informerer hvem

For at skabe tryghed for barnet er det vigtigt, at alle omkring barnet klædes på med den korrekte viden om astma. Husk også at informere en evt. ny familie inkl. bonusbedsteforældre. Også her kan I benytte jer af tekstudkast til mail og facebook ovenfor. Hos lægen er det muligt at få udleveret to Astmanaut-mapper, en til hver forældre, med astmakort, astmabrochurer og postkort til uddeling.

Udfyld astmakortet og læg det i astmatasken

Når astmakortet ligger i tasken, der følger barnet mellem dets to hjem, har alle, der kommer i kontakt med barnet, nemmere adgang til personlige informationer om barnets astmabehandling.

Sørg for, at der er rigeligt med doser tilbage i inhalatoren

Det er begge forældres ansvar at sørge for, at barnet har den nødvendige medicin. Køb eventuelt. en forebyggende og hurtigtvirkende inhalator, som kan ligge fast i begge hjem. Lav en aftale om, hvem der bestiller den medicin, som barnet har på sig til daglig.

Mød op til barnets lægetid - begge to

Det er vigtigt, at begge forældre er up to date med barnets astma og hører de samme informationer. Hvis det ikke er muligt at komme til aftalen samtidig, , kan I måske skiftes til at deltage i astmakontrollerne.

Hold begge hjem fri for astmatriggere

Begge forældre bør vide, hvad barnet reagerer på, og sørge for, at barnet ikke udsættes for faktorer, som forværrer astmasymptomerne eller forårsager anfald. Hvis barnet fx ikke kan tåle pelsdyr eller røg, er det uhensigtsmæssigt, at barnet skal bo i et hjem med pelsdyr eller røg.

Livet med astma

Når dit barn får konstateret astma, kan det føles som om, verden lukker sig sammen om barnet. Du frygter måske endda, at dit barn aldrig får mulighed for at leve et aktivt liv. Men børn med astma, der tager deres medicin korrekt, kan klare de fleste fysiske udfordringer. Faktisk er der talrige eksempler på astmatikere, der leverer en ekstraordinær fysisk indsats. Mød et par af dem:

Pernille Blume

Landsholdssvømmer (f. 1994)
Pernille Blume havde sin debut som senior landsholdssvømmer til verdensmesterskaberne på kortbane i Dubai i 2010, da hun var 14 år gammel. Samme år som hun fik konstateret anstrengelsesastma. Hun har sidenhen deltaget ved alle store svømmemesterskaber.

Efter jeg fik konstateret astma, kom jeg på medicin, og det virkede rigtigt godt. Jeg var i stand til at træne og præstere meget bedre. Mit råd er, at man ikke skal lade begrænse af astma. Det, at have astma inden for svømning, er nærmere reglen end undtagelsen.

Mogens Kjæmpe Jensen

Bjergbestiger (f. 1972)
Mogens Kjæmpe Jensen er eventyrer, professionel bjergbestiger, tidligere landsholdstriatlet og skolelærer. I 2004/5 cyklede og løb han fra Viborg til Mount Everest basecamp i Tibet – en tur på 11.500 km, som han tilbagelagde på 100 dage. Nogle år senere, den 22. maj 2007, stod Mogens på toppen af verdens højeste bjerg. Et sted, hvor der er meget lidt ilt. Mogens kom i astmabehandling som ung triatlet på eliteniveau og har været aktiv med astma i mere end 20 år – nu som verdenskendt bjergbestiger. Han vil dog ikke anbefale alle med astma at bestige bjerge. Målsætningen skal sættes ud fra ens nuværende situation:

Drømme og mål er subjektive, så alle bør forfølge deres eget Everest. Nogle har som mål at gå eller løbe rundt om en bestemt sø, og så skal de gøre det.

Vidste du at...

disse kendte mennesker har også astma?

 

One Direction-stjernen Harry Styles
Fodboldspiller David Beckham
Danser og Vild med dans-instruktøren, Silas Holst