Til lægen

Se astmafilmen
Loader video...

Skab tryghed
for astmabørn

Astmanaut er tænkt som et redskab til forældre til børn med astma, som gør det lettere at formidle til skolen, familien, idrætsklubben og andre omkring barnet, hvad det vil sige at have astma og hvilke forholdsregler, man skal tage i forhold til barnets astma. Det er formålet med Astmanaut at formidle let tilgængelig information om astma til alle, der er i kontakt med børn med astma og dermed øge forståelsen for astma og trygheden, så barnet kan deltage i aktiviteter på lige fod med alle andre børn.

 

Foruden at sikre barnet en god astmabehandling kan du som læge være med til at udbrede kendskabet til Astmanaut og dermed sørge for, at forældre til børn med astma bliver klædt på med korrekt viden om sygdommen.

Det vigtigste, du kan gøre, er at hjælpe
barnet til at opnå en god astmakontrol ved at

 • huske forældrene på, at barnet skal komme til astmakontrol hver 3.-6. måned for at få målt lungefunktion; vurderet om barnets astma er velkontrolleret; vurderet adherence/compliance; og taget stilling til, om den medicinske behandling skal justeres. Det er desuden vigtigt at følge højdevæksten hos børn med astma.
 • hjælpe familien med at identificere relevante triggere for barnets astma.
 • snakke med barnet og forældrene om vigtigheden af at huske at tage den forebyggende medicin hver dag.
 • tjekke inhalationsteknikken. Bed familien medbringe medicinen til astmakontrollerne, og lad gerne barnet demonstrere den rigtige inhalationsteknik hver gang.
 • udlevere en opdateret skriftlig behandlingsplan til familien ved hver astmakontrol, så der ikke opstår usikkerhed om planen, når familien er kommet hjem (astmakortet i Astmanaut-mappen kan anvendes til dette formål)
 • Evt. opfordre begge forældre til at deltage i barnets astmakontroller – især hvis forældrene ikke bor under samme tag.

Du kan holde dig opdateret med de nyeste behandlingsvejledninger for astma hos børn via RADS: behandlingsvejledning for astma hos børn og de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) om non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge.

 

Foruden at sikre barnet en god astmabehandling kan du som læge være med til at udbrede kendskabet til Astmanaut og dermed sørge for, at forældre til børn med astma bliver klædt på med korrekt viden om sygdommen.

Gør det nemmere for familien at skabe
tryghed for barn med astma ved at benytte astmanaut:

 • Udlever Astmanaut-mappen til barnets forældre og opfordr dem til at blive Astmanauter: personer, der kan navigere i et børneliv med astma, og som er dedikerede til at udbrede kendskabet til astma og behandlingen heraf.
 • Husk barnet på at medbringe astmatasken med astmakort og -medicin overalt.
 • Opdater astmakortet, som ligger i Astmanaut-mappen, hver gang barnet er til astmakontrol.
 • Henvis til denne webportal, hvor barn og forældre kan se Astmanaut-filmen, som ligger på forsiden. Filmen kan nemt deles med alle i barnets netværk via mail eller Facebook

Astmanaut-mappen

Når et barn kommer til astmakontrol, vil vi opfordre dig til at udlevere en mappe fra Astmanaut til forældrene. Mappen indeholder en række redskaber, som gør det nemmere at forstå astma, behandle astma korrekt og ikke mindst udbrede kendskabet til astma. I mappen findes også en astmataske og astmakort, som hjælper barnet selv og alle omkring barnet med at behandle astmaen korrekt.

Indhold:

 1. Astmabrochurer
 2. Postkort
 3. Astmakort
 4. Astmataske

Astmabrochurer og postkort til venteværelset

Alle, som opholder sig i lægens venteværelse, har mulighed for at blive informeret om astma og Astmanaut.dk med de brochurer og postkort, som lægehuset har fået tilsendt.

 

Brochuren fungerer som en vejledning i, hvordan man skaber tryghed for skolebørn med astma. Den indeholder information om astma, astmamedicin, astmatriggere, astmabehandling, astmaanfald og om Astmanaut-projektet. Postkortene oplyser om Astmanaut-filmen og de mange andre vigtige tiltag, som findes på Astmanaut.dk.

 

For at flest muligt med interesse for astma kan få gavn af materialerne, bedes de placeret et synligt sted i venteværelset.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
vedr. behandlingsplan

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lægen udleverer en opdateret individuel skriftlig behandlingsplan til børn og unge med astma ved hver astmarelateret kontakt. (NKR 2015)

 

Sundhedsstyrelsen skriver bl.a.: ”Den individuelle skriftlige behandlingsplan bør skræddersyes til det enkelte barn, være kortfattet, overskueligt opbygget og formuleret i et let forståeligt sprog.

 

Planen skal være mundtligt gennemgået, forstået og accepteret af patient/familie. Behandlingsplanen bør indeholde information om forebyggende medicinsk behandling, tiltag ved symptomer på exacerbation og hvilke symptomer, der skal føre til læge- og hospitalskontakt samt forholdsregler før/under fysisk aktivitet.

 

Behandlingsplanen er et vigtigt koordinationsredskab for de sundhedsprofessionelle, der møder patienten.”.

En individuel skriftlig behandlingsplan har flere funktioner:

 1. Den kan fungere som påmindelse for børn og unge og deres forældre om behandlingsplanen.
 2. Den kan indeholde instruktioner for akutbehandling ved astmaanfald.
 3. Den kan fungere som et kommunikationsredskab mellem de forskellige sundhedspersoner, som børn og unge og deres forældre kan møde.

Astmakort

De tre ark med hver fire astmakort, som findes i Astmanaut-mappen, kan fungere som individuel behandlingsplan. Der udfyldes et nyt kort ved hver astmakontrol med opdaterede informationer om barnets behandling.

Livet med astma

Når et barn får konstateret astma, kan det føles som om, at verden lukker sig sammen om barnet. Forældre frygter måske endda, at barnet aldrig får mulighed for at leve et aktivt liv. Men de børn med astma, der tager deres medicin korrekt, kan klare de fleste fysiske udfordringer. Faktisk er fysisk aktivitet en vigtig del af behandlingen af astma hos skolebørn, fordi:

Løbet tør for materiale?

Genbestilling af Astmanaut-materiale sker via mail på:

genbestilling@astmanaut.dk